Nhận miễn phí

Điều khoản sử dụng

Những Điều Khoản Dịch Vụ ("Điều Khoản") sau đây quy định việc sử dụng trang web BeeLevelUp (gọi là "Trang web") và các dịch vụ do BeeLevelUp ("chúng tôi," "chúng ta," hoặc "của chúng tôi") cung cấp. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang web và các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi những Điều Khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những Điều Khoản này, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

1. Đăng ký và Bảo Mật Tài Khoản

Bạn có thể cần phải tạo một tài khoản để truy cập vào một số tính năng của Trang web của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh của tài khoản và mật khẩu của bạn.

Bạn đồng ý không chia sẻ thông tin đăng nhập của mình hoặc cho phép người khác truy cập vào tài khoản của bạn.

Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn.

2. Mua và Bán Tài Khoản

BeeLevelUp cung cấp một nền tảng để mua và bán tài khoản game. Các giao dịch trên nền tảng của chúng tôi phải tuân thủ những Điều Khoản này cũng như bất kỳ Điều Khoản bổ sung nào được chỉ định bởi người bán.

BeeLevelUp không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc xác thực của các thông tin tài khoản. Người mua nên thực hiện sự cẩn trọng cần thiết trước khi thực hiện mua sắm.

3. Thanh Toán

Các thanh toán trên BeeLevelUp được xử lý một cách an toàn. Bằng cách sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản xử lý thanh toán của chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ phí, thuế hoặc các khoản phí khác liên quan đến các giao dịch của bạn trên Trang web của chúng tôi.

4. Nội Dung và Hành Vi Của Người Dùng

Bạn không được sử dụng Trang web của chúng tôi để đăng, truyền tải hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào vi phạm những Điều Khoản này hoặc luật pháp áp dụng.

Chúng tôi có quyền kiểm soát và theo dõi nội dung được đăng tải trên Trang web và có thể xóa hoặc sửa đổi nội dung mà chúng tôi cho là vi phạm Điều Khoản này.

Bạn không được sử dụng Trang web để thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo, gian lận hoặc phi pháp nào.

5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trang web và tất cả các nội dung, dịch vụ và thông tin liên quan đều là tài sản của BeeLevelUp và được bảo vệ bởi bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác.

Bạn không có quyền sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web hoặc nội dung của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

6. Hủy Bỏ và Chấm Dứt Tài Khoản

Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này.

Bạn có thể hủy bỏ tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

7. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản này. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên Trang web của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có sự thay đổi, bạn đồng ý với các Điều Khoản đã thay đổi.

8. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ những Điều Khoản này để bảo vệ quyền lợi của bạn và đảm bảo sự tin cậy trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.