Nhận miễn phí

Chính sách bảo mật

Beelevelup cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giữ cho nó an toàn và riêng tư. Dưới đây là chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc tham gia vào giao dịch mua bán tài khoản game. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xác minh và xử lý giao dịch mua bán tài khoản game.
  • Liên hệ với bạn để thông báo về trạng thái đơn hàng và cung cấp hỗ trợ liên quan đến dịch vụ của chúng tôi
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • Thực hiện nghiên cứu và phân tích để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
3. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo tính an toàn của thông tin.

4. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi cần thiết để thực hiện giao dịch mua bán tài khoản game hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

5. Quyền Truy Cập Và Sửa Đổi Thông Tin

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn muốn truy cập hoặc sửa đổi thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].

6. Sử Dụng Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookies là các tệp nhỏ chứa thông tin mà trình duyệt của bạn lưu trữ trên máy tính của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookies của chúng tôi. Bạn có thể tùy chọn tắt cookies trong trình duyệt của mình nếu muốn.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng xem lại trang Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi đều đặn để cập nhật về các thay đổi.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo sự tin cậy trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.